Wegmeubilair

Een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte is het wegmeubilair. Onder wegmeubilair worden onder andere de volgende zaken verstaan: abri’s, hekwerken, afvalbakken, rustbanken, bebording, palen en verkeersspiegels.

Afzetpalen zijn te plaatsen voor deuren, installaties of als afzetting. Ze dienen als beschermingspalen, zodat auto’s en vrachtwagens niet tegen uw object aan kunnen rijden. Alle maten zijn mogelijk

Palen, verkeersborden, banken, peukenzuilen, vraag voor informatie en een passende offerte.