Wegmeubilair

Een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte is het wegmeubilair. Onder wegmeubilair worden onder andere de volgende zaken verstaan: abri’s, hekwerken, afvalbakken, rustbanken, bebording, palen en verkeersspiegels.

Afzetpalen zijn te plaatsen voor deuren, installaties of als afzetting. Ze dienen als beschermingspalen, zodat auto’s en vrachtwagens niet tegen uw object aan kunnen rijden. Alle maten zijn mogelijk. Palen, verkeersborden, banken, peukenzuilen, vraag voor informatie en een passende offerte.

RhinoSystems

RhinoSystems ontwikkelt en levert beveiligingsproducten en straatmeubilair. VL Infra plaatst voor RhinoSystems het straatmeubilair!